Auteursrecht

© Is beschermd door auteursrechten dit houdt in dat:
Niets van deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de beeldend kunstenaar openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd door derden.
Waaronder wordt begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welke niet strikt privé van aard is.